Kulturmeile 2013 Ritmo Gigante, Leitung Pedro Weiss

MVI 6778